przepławki dla ryb - ekspertyzy ichtiologiczne + projekty + wnioski o dotacje

Biuro Zarządzania Inwestycjami Wodnymi EIRP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

W związku z wymogami budowy przepławek dla ryb informujemy, że aktualnie istnieje możliwość uzyskania dotacji na budowę lub modernizację przepławki dla ryb zgodnie z wojewódzkim planem udrożnienia rzek.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wszystkich kosztów budowy przepławki (dotacja w wysokości 100%), w tym prace projektowe. Na budowę przepławki można uzyskać środki finansowe wypłacane „z góry” w postaci zaliczki finansowej. Do uzyskania decyzji o przyznaniu dotacji na budowę przepławki nie wymaga się zezwoleń budowlanych. Dlatego można skorzystać z możliwości złożenia wniosku o dotację z koncepcją budowy przepławki. Po przyznaniu środków potrzebne będzie przedstawienie zezwoleń budowlanych.

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości kompleksowo  opracowuje projekty przepławek oraz wnioski o dotacje. Pomagamy również w rozliczeniu uzyskanej dotacji. Koszty przygotowania Państwa wniosku o dotację przez Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości pokrywane są w całości ze środków dotacji unijnej. Dysponujemy fachową kadrą specjalistów, ichtiologów, projektantów oraz analityków opracowujących wnioski o dotację.

Aktualnie projektujemy przepławki m.in. na rzekach:

Łupawa, Piława, Słupia, Nysa Łużycka, Bóbr, Dajna, Kwisa, Biały Dunajec, Biała Głuchołaska, Brok
Szprotawa, Biała Przemsza, Skawa, Liswarta, Prosna, Wierzyca, Wkra, Drwęca, Gwda, 
Łeba, Łobzonka, Nidzica, Koprzywianka, Strzegomka, Lubsza, Odra, Elma, Krzna, Szreniawa. 

Zachęcamy do skorzystania z dotacji zanim są jeszcze dostępne środki przeznaczone na budowę przepławek. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 0-22 55 68 535 oraz 0-22 412 0 700.

 

Uczestniczymy w szkoleniach Hydro Power Session, które organizowane są w całej Polsce. Nasi eksperci omawiają tematykę budowy przepławek i możliwości uzyskania dotacji.Hydro Power Session to szkolenia dotyczące nowych i pro środowiskowych technologii w energetyce wodnej. Cykl szkoleń powstał jako odpowiedź na niewystarczający stan wiedzy i świadomości na temat nowych technologii hydroenergetycznych i hydrobudowlanych. Zaprezentujemy technologie przyjazne środowisku, służące wykorzystaniu jego naturalnych zasobów. Ideą szkolenia jest pokonywanie barier wynikających często z braku wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii energetycznych w tym Fish Friendly oraz technologii migracji ryb w tym głównie ryb dwuśrodowiskowych.

Zapraszamy. Informacji udziela Ewa Cyran tel.: 721-277-777więcej informacji

 

BADANIA TURBIN VLH w kontekście migracji węgorza.

Na próbie 200 węgorzy nie odnotowano natychmiastowej śmierci żadnego osobnika.

Węgorz należy do gatunków ryb wędrownych, dwuśrodowiskowych. Został zaklasyfikowany jako gatunek zagrożony wyginięciem i wpisany do Czerwonej Księgi na poziomie krajowym. Ze względu na niepokojący spadek populacji węgorza europejskiego w trzech stadiach cyklu biologicznego Rada Europejska ustanowiła przepisy służące ochronie i zrównoważonej eksploatacji jegozasobów zawarte w Rozporządzeniu (WE) n° 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, każde państwo członkowskie powinno jak najszybciej wdrożyć odpowiednie środki w celu zmniejszenia śmiertelności węgorzy spowodowanej czynnikami niezwiązanymi z rybołóstwem, w tym także turbinami elektrowni wodnych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zastosowanie specyficznych turbin „przyjaznych rybom” w miejscu istniejących turbin lub w miejscu nowych zabudowań.

Więcej…
 

Wnioskowanie o dotację na przepławkę składa się z dwóch głównych etapów:

ETAP 1: Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustalenie wspólnego interesu wód zgodnie z §15 rozporządzenia z 25.09.2009r., D.U. nr 161, w podstawowej części odnoszący się do weryfikacji projektu przepławki.

Ogólny zakres wniosku do Ministra Rolnictwa:

1. ekspertyza ichtiologiczna dotycząca warunków jakie powinna spełniać konstrukcja przepławki dla ryb,
2. opis uwarunkowań realizacji przepławki, w tym ichtiologia i hydrologia,

Więcej…
 

ryby płynące przepławką

Proszę o kontakt...


Zdobywamy dotacje...

na przepławki na rzece:

Wierzyca

dla: Korytarza Ekologicznego - Wierzyca 2011

 

 

 

 

 

 

 

 


budowa nowych

przepławek

 

100% dotacji

na przepławki

Informacje bieżące

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dotację na przepławki. Pomagamy przygotować dokumentację wraz z wnioskiem o dotację na przepławki. Podmioty zainteresowane wsparciem w przygotowaniu dokumentacji wniosku o dotację prosimy o kontakt: tel.: 0-22 412-0-700 email: biuro@ochronaryb.pl