przepławki dla ryb - ekspertyzy ichtiologiczne + projekty + wnioski o dotacje

Biuro Zarządzania Inwestycjami Wodnymi EIRP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przepławki dla ryb Przygotowujemy wnioski o dotację na przepławki

Kompleksowo przygotowujemy wnioski o dotację na przepławki wraz z wymaganą dokumentacją.

 • wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wspólnego interesu użytkowników wód – wymóg do wniosku
 • Szczegółowy plan biznesowy operacji – wymóg do wniosku
 • Studium wykonalności operacji – wymóg do wniosku
 • Charakterystykę prowadzonej działalności – wymóg do wniosku
 • Opis planowanej inwestycji – wymóg do wniosku
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu – wymóg do wniosku
 • Wniosek do ARiMR o dotację i płatności

Ponadto:

 • Przygotowujemy ewentualne wyjaśnienia na wezwania ARiMR
 • Doradzamy na etapie przygotowania dokumentacji oraz zawarcia umowy o dotację z ARiMR


Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura pod numerami telefonu: tel.: 022 556-8-535 oraz 022 412-0-700.

 

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości aktualnie prowadzi projekty w zakresie uzyskania dotacji na przepławki dla ponad 40 inwestycji na następujących rzekach:

 

- Szreniawa

- Nysa Łuzycka

- Dajna

- Kwisa

- Biały Dunajec

- Biała Głuchołaska

- Szprotawa

- Biała Przemsza

- Skawa

- Liswarta

- Prosna

- Wierzyca

- Drwęca

- Gwda

- Łeba

- Nidzica

- Koprzywianka

 

 

EIRP (ochronaryb.pl oraz www.eirp.pl) wspieraja podmioty prawne w uzyskiwaniu dotacji na przepławki. W celu uzyskania dotacji potrzebna jest dokumentacja prawidłowo określająca przepławkę. Obejmujemy proces opracowania koncepcji przepławki, projektów i kosztorysów, pozyskania zezwoleń wodnoprawnych i budowlanych oraz wniosku o dotacje do MRIRW i ARIMR.

W naszym zespole są zawodowi ichtiolodzy, hydrolodzy, projektanci oraz konsultanci ds. funduszy unijnych, prawnicy i doradcy ds. gospodarczych. Proponujemy inwestorom wszelkie wsparcie do momentu zrealizowania inwestycji.


Do momentu uzyskania dotacji na przepławkę realizujemy następujące działania:


1. Analiza charakterystyki ichtiofauny związana z przepławką

2. Szczegółowy opis planowanego sposobu umożliwienia wędrówki ryb migrujących lub poprawy jej efektywności i bezpieczeństwa, w tym określenie rodzaju urządzenia lub zespołu urządzeń (przepławki) wraz ze szkicami proponowanych urządzeń oraz zdjęciami miejsca przepławki,

3. Specyfikację przeprowadzenia naukowego monitoringu stanu zasobów ryb,

4. Uzasadnienie przyczyn, ze względu na które realizacja planowanej przepławki umożliwi spełnienie warunków określonych w Dz.U 161 – Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 września 2009 roku* w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dotacji na przepławki (PO RYBY).

5. Projekt i kosztorys przepławki.

6. Opracowanie kompletnego operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę

7. Stworzenie kompletnej dokumentacji wniosku o dotacji i wnioski o płatności


Przy każdym projekcie pracują eksperci:

- Ichtiolog

- Hydrolog

- Projektant

- Kierownik projektu

 

Wnioski można składać przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz budowlanego.

Ostateczny termin przedłożenia pozwoleń wymagany jest po podpisaniu umowy o dotację, ale przed uzyskaniem środków finansowych na własne konto bankowe. Po podpisaniu umowy o dotację można uzyskać 70% zaliczki finansowej na poczet budowy przepławki.

Koszty usług przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania dotacji należy pokryć z własnych środków. Środki te w 100% są refundowane Państwu z uzyskanej dotacji na przepławkę.

 

Kroki dla podmiotów nie posiadających koncepcji i pozwoleń wodnoprawnych czy budowlanych na przepławkę (można złożyć wniosek o dotację bez wymaganych pozwoleń. Pozwolenia trzeba dostarczyć przed wypłatą dotacji):

1. Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaakceptowanie koncepcji przepławki do sfinansowania z dotacji

a) Opracowanie koncepcji budowy przepławki zgodnie z wymaganiami Ministra Rolnictwa

b) Wykonanie aktualnych analiz ichtiologicznych, hydrologicznych i geodezyjnych dla przepławki. W przypadku rozpoznania błędów  opracowanie koncepcji modernizacji przepławki do wymagań Ministra Rolnictwa

c) Naukowe opracowanie treści opisowych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW

2. Wniosek do Agencji Restrukturyzacji (wypłata dotacji)

 

Kroki dla podmiotów posiadających pozwolenie wodnoprawne i budowlane:

1. Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaakceptowanie koncepcji przepławki do sfinansowania z dotacji

a) Weryfikacja przepławki pod kątem projektu, założeń ichtiologicznych, hydrologicznych. W przypadku rozpoznania błędów  opracowanie koncepcji modernizacji przepławki do wymagań Ministra Rolnictwa

b) Wykonanie aktualnych analiz ichtiologicznych, hydrologicznych i geodezyjnych dla przepławki

c) Naukowe opracowanie treści opisowych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW

2. Wniosek do Agencji Restrukturyzacji (wypłata dotacji)

 

Kroki dla podmiotów, które rozpoczęły lub zrealizowały budowę przepławki i zamierzają zrefundować koszty jej wybudowani:

1. Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaakceptowanie koncepcji przepławki do sfinansowania z dotacji

a) Weryfikacja przepławki pod kątem projektu, założeń ichtiologicznych
i hydrologicznych.

b) Wykonanie aktualnych analiz ichtiologicznych, hydrologicznych
i geodezyjnych uzasadniających potrzebę wykonania przepławki

c) Naukowe opracowanie treści opisowych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW    

2. Wniosek do Agencji Restrukturyzacji (wypłata dotacji)

 

Informacje bieżące

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dotację na przepławki. Pomagamy przygotować dokumentację wraz z wnioskiem o dotację na przepławki. Podmioty zainteresowane wsparciem w przygotowaniu dokumentacji wniosku o dotację prosimy o kontakt: tel.: 0-22 412-0-700 email: