przepławki dla ryb - ekspertyzy ichtiologiczne + projekty + wnioski o dotacje

Biuro Zarządzania Inwestycjami Wodnymi EIRP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wniosek o dotację na przepławkę

Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Wnioskowanie o dotację na przepławkę składa się z dwóch głównych etapów:

ETAP 1: Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustalenie wspólnego interesu wód zgodnie z §15 rozporządzenia z 25.09.2009r., D.U. nr 161, w podstawowej części odnoszący się do weryfikacji projektu przepławki.

Ogólny zakres wniosku do Ministra Rolnictwa:

1. ekspertyza ichtiologiczna dotycząca warunków jakie powinna spełniać konstrukcja przepławki dla ryb,
2. opis uwarunkowań realizacji przepławki, w tym ichtiologia i hydrologia,

3. koncepcja budowy przepławki do prac projektowych i kosztorysowych,
4. naukowe uzasadnienie przyczyn, ze względu na które budowa lub modernizacja przepławek może umożliwić spełnienie warunków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określonych w rozporządzeniu z dnia 25 września 2009 roku (Dz.U. 161),
5. opis projektu budowlanego i kosztu budowy przepławek umożliwiającej wędrówkę ryb migrujących lub poprawy jej efektywności i bezpieczeństwa, w tym określenia rodzaju urządzenia lub zespołu urządzeń  w odniesieniu do §10 pkt. 1) i 2) rozporządzenia MRiRW z dnia 25 września 2009 roku (Dz.U. 161),
6. uzasadnienie rozwiązań konstrukcyjnych przepławki, w tym odniesienie w szczególności do:

- zaprojektowanego podziału wody zapewniającego wędrówkę ryb przez przepławkę,
- charakterystyki wytworzenia prądu wody wabiącego ryby,
- kwestii podjęcia należytych starań projektowych, w wyniku których przepławka służyć będzie poprawie efektywności i bezpieczeństwa wędrówki tych ryb,
- usytuowania przepławki oraz projektu i sposobu jej działania,
- ilości i jakości wody zasilającej przepławkę,
- zapewnienia łatwego przejścia ryb wędrujących,- gwarancji nie narażania ryb na zranienia, okaleczenia lub inne cierpienia i stres wynikającej z projektu budowlanego

7. charakterystykę wód, miejsca i gruntów związanych z budową lub modernizacją przepławek,
8. opis planu przeprowadzenia naukowego monitoringu stanu zasobów ryb związanego z funkcjonowaniem nowej przepławki,

 

ETAP 2: Wniosek o dotację do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przepławkę oraz wniosek o płatność zawierający m.in.:

Ogólny zakres wniosku do ARiMR:

1. charakterystykę prowadzonej działalności Zleceniodawcy,
2. szczegółowy opis planowanych działań inwestycyjnych Zleceniodawcy,
3. zestawienia rzeczowo-finansowe operacji,
4. studium wykonalności projektu.
OFERUJEMY kompleksowe opracowanie wniosków  o dotację na przepławki oraz następujące usługi dotyczące procesu wnioskowania:

1. przygotowanie ewentualnych wyjaśnień na wezwania ARiMR lub MRiRW w terminie wskazanym w wezwaniu,
2. doradztwo finansowo-prawne na etapie przygotowania dokumentacji oraz zawarcia umowy o dotację z ARiMR,

oraz:

  • opracowanie koncepcji budowy przepławki wraz z analizami ichtiologicznymi, hydrologicznymi i całością związaną z wnioskiem o dotację

  • przygotowanie operatu wodnoprawnego przepławki

  • opracowanie projektu budowlanego przepławki wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wszystkim, co potrzebne do pozwolenia na budowę

  • wdrożenie i rozliczenie inwestycji / dotacji (po uzyskaniu dotacji)

 

->> kontakt

 

 

ryby płynące przepławką

44.jpg

Zdobywamy dotacje...

na przepławki na rzece:

Wierzyca

dla: Korytarza Ekologicznego - Wierzyca 2011

 

 

 

 

 

 

 

 


budowa nowych

przepławek

 

100% dotacji

na przepławki

Informacje bieżące


Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dotację na przepławki. Pomagamy przygotować dokumentację wraz z wnioskiem o dotację na przepławki. Podmioty zainteresowane wsparciem w przygotowaniu dokumentacji wniosku o dotację prosimy o kontakt: tel.: 0-22 412-0-700 email: