przepławki dla ryb - ekspertyzy ichtiologiczne + projekty + wnioski o dotacje

Biuro Zarządzania Inwestycjami Wodnymi EIRP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Studia wykonalności projektów związanych z urządzeniami/ budowlami wodnymi, w szczególności związanymi z budową i modernizacją przepławek dla ryb.

Studium wykonalności ma na celu identyfikację możliwości inwestycyjnych oraz określenie zasadności realizacji analizowanej inwestycji.

 

Studium Wykonalności pozwala uniknąć bezpośredniego przechodzenia od fazy koncepcyjnej do projektu technicznego, bez uprzedniego stopniowego zbadania inwestycji i alternatywnych sposobów jej realizacji. Ponadto opracowanie Studium Wykonalności bardzo często eliminuje konieczność zlecania wielu szczegółowych studiów i projektów tych inwestycji, które już na tym etapie okazują się nieefektywne.

Studium Wykonalności ma na celu:

  • wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych infrastruktury, urządzeń oraz oprogramowania;
  • weryfikację zgodności przedsięwzięcia z przyjętymi strategiami globalnymi
  • i lokalnymi, a także z prawodawstwem, normami, standardami i podobnymi wymogami formalnymi;
  • oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz określenie ich harmonogramu, co pozwala na zaplanowanie wydatków w okresie realizacji, a także określenie źródeł finansowania;
  • ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia;
  • wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji;
  • identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanej inwestycji.

 

więcej informacji

 

 

Informacje bieżące


Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dotację na przepławki. Pomagamy przygotować dokumentację wraz z wnioskiem o dotację na przepławki. Podmioty zainteresowane wsparciem w przygotowaniu dokumentacji wniosku o dotację prosimy o kontakt: tel.: 0-22 412-0-700 email: